Ankara, İstanbul, Şanlıurfa
+90 312 438 5919
fonet@fonetyazilim.com

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

FONET Bilgi Teknolojileri A.Ş. Üst Yönetimi; TS ISO/IEC 27001:2017 standardına uygun şekilde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kurulumuna, gerçekleştirilmesine, işletilmesine, izlenmesine, gözden geçirilmesine, bakımına ve sürekli iyileştirmesine olan bağlılığını aşağıdaki hususları gerçekleştirerek kanıtlayacağını beyan eder.

  • ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardının gereklerine paralel olarak, bilgi güvenliği yönetim sistemimizin dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi.
  • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelere uyulması.
  • Bilgi varlıklarımıza yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi.
  • Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla tüm çalışanlarımıza gerekli eğitimlerin verilmesi.
  • Temel ve destekleyici iş süreçlerimizin sürekliliğinin sağlanması için gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin, diğer yönetim sistemlerimiz ile bütünleşik bir şekilde yönetilmesi.

25.11.2019
Mehmet Gazen
Genel Müdür