8. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi Antalya’da Yapıldı.

    Sağlık Bakanlığı’nın desteği ile Tıp Bilişimi Derneği'nin düzenlediği 8. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi 17-20 Kasım 2111 tarihlerinde Xanadu Resort Hotel, Antalya Belek’te yapıldı. Kongreye sağlık profesyonelleri ve akademisyenlerin yanı sıra hastane yöneticileri de katıldı. Kongre’nin açılış konuşmalarını Tıp Bilişimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özmen ve Sağlık Bakanlığı İdari Mali İşler Daire Başkanı Dr. Ünal Hülür yaptı. 8. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi'ne firmamız Gümüş Sponsor olarak destek verirken, Fonet Medya grubumuz Basın sponsoru olarak Kongre'yi izledi.

Kongre iki kısa kursla başladı. Bunlardan ilki IHE (Integrated Healthcare Enterprise) Türkiye Başkanı Dr. Utku Şenol, Siemens Syngo Orta ve Doğu Avrupa Bölge Yöneticisi Haluk Çelikel ve KTÜ Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD Başkanı Kemal Turhan’ın verdiği IHE XDS-SWF Profilleri kursu idi. Diğer kurs, TPAO Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı’ndan Yönetici Koçu İlter Akınoğlu’nun verdiği “Kendimiz olmak” başlıklı kısa kurstu.

Kongre’nin açılış konuşmasında 2000 yılında ulusal 
sağlık bilgi stratejilerine katkıda bulunmak ve veri sağlamak amacıyla "2000’li yılların Türkiye’sinde Sağlıkta Bilgi Stratejileri" üst başlıklı bir toplantı düzenlendiklerini ve Tıp Bilişimi Derneği’nin ilk adımlarının bu toplantı ile atılmaya başladığını söyleyen Tıp Bilişimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özmen, 2001 yılında yapılan 1. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi’nin ardından “İki binli yıllar Türkiye’sinde Sağlıkta Bilgi Stratejileri” adını taşıyan çok değerli bir raporu yayımladıklarını, bu raporun daha sonra Sağlık Bakanlığı'nca yayımlanan Türkiye Sağlık Bilgi Sistemi Eylem Planı'na da ilham verdiğini belirtti.

    
2005 yılında Sağlık Bakanlığı ile el ele “e-Sağlık” kongresini yaptıklarını, 2006 yılında Türk insanının en önemli sorunlarından birisi olan “Interoperability” (Birlikte Çalışabilirlik) konusunu ana tema yaptıklarını anlatan Özmen, aynı yıl Dünyadaki HL7’nin Türkiye’deki temsilcisi HL7 Türkiye’yi kurduklarını söyledi. 2007 yılında “Sağlıkta Yeni Teknolojiler ve Mobilite”, 2008’de ise “Karar Destek Sistemleri”ni tartıştıklarını belirten Özmen, 2009 yılında düzenledikleri “Seyahatte Sağlık Bilişimi ve Tele-Sağlık” konulu Kongrede” EFMI’nin “European Federation for Medical Informatics (Avrupa Tıp Bilişimi Federasyonu) kendilerine katıldığını belirtti. 

    Özmen, “Avrupa Tıp Bilişimi Federasyonu’nun özel bir toplantısı bizim 2009’da gerçekleştirdiğimiz Kongremiz içinde yapıldı. Böylelikle ilk kez uluslararası açılımımızı gerçekleştirmiş olduk. Aynı dönemde çok sayıda çalışma grubu  kurduk. Bu çalışma 
gruplarımızın her biri değerli çalışmalar yaptılar. Bir çalışma grubumuz, Sağlık Bakanlığı Hastane Bilgi Sistemleri Alım Dokümanı’nı iyileştirme çalışmalarını yürüttü. Tıp bilişimi alanındaki tüm paydaşları biraya getirip ortak bir dokuman oluşturarak Sağlık Bakanlığı'na teslim etti. Bakanlık tarafından çalışmanın önemli bir kısmı göz önüne alınarak bir genelgeyle kullanıma sunuldu. Bu çalışma içerisinde pek çok firma el ele verdi. Birlikte çalışabilirlik açısından çok önemli bir çalışma oldu.”

   
Geçen yıl  “Sağlıkta Kalite, Performans 
ve Verimlilik İçin Bilgi Teknolojileri” konulu Kongreyi gerçekleştirdiklerini ve Connecthaton’a katıldıklarını, Türkiye’den de pek çok firmanın Connecthaton’a katılmalarından dolayı mutluluk duyduklarını söyleyen Özmen, Connecthaton ortamında firmaların birbirini rakip değil partner olarak gördüklerini, gerçekten ilgili profillerde başarılı olup-olmadıklarını bu testlerle anlayabildiklerini, firmaların testleri geçebilmek için birbirlerine yardımcı olmak zorunda olduklarını anlattı. Connecthaton 2013’ün Türkiye’de yapılacağını, 2014 Avrupa Tıp Bilişimi Kongresi’nin İstanbul’da yapılacağını ve Tıp Bilişimi Derneği tarafından organize edileceğini belirtti.

    Sağlık Bakanlığı İdari Mali İşler Daire Başkanı Dr. Ünal Hülür yaptığı açılış konuşmasında; Tıp Bilişimi Derneği’nin önceki Kongrelerine de katılarak birçok konuda konuşma imkanına kavuştuklarını, birlikte çalışabilirliği hayata geçirdiklerini belirterek, bakanlığın uygulamaları ile birlikte 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı’nın yeniden yapılandırılmasına yönelik uygulamaya alınan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hakkında bilgiler verdi.

    Önceki yıl yapılan Tıp Bilişimi Kongresi’nde yapılan;
tüm bakanlıklardaki bilgi İşlemlerin teknik bir birim ya da şube müdürlüğü şeklinde yapılandırmasının sürdürüldüğü ve bu hali ile sağlık bilgi sistemine katkısının olamayacağı yönündeki haklı eleştirilerin KHK ile giderildiğini, İdari Mali İşler Daire Başkanlığı altındaki bir birimden Sağlık Bilgi Sistemi Genel Müdürlüğü haline getirildiğini söyledi. Hülür,” Sağlık Bilgi Sistemi Genel Müdürlüğü’ne ülke çapında politika ve standartları belirleme görevi verildi. Bakanlık artık standartları belirleyen, sektörü denetleyen ve sektöre yön veren aktif bir konuma geldi. Kişisel sağlık verilerinin işlenmesi buna ilişkin projelerin yapılması görevleri arasına alındı. Ülke çapında teknoloji ve sağlık bilgi sistemlerinin uluslararası düzeyde takip edilmesi ve paylaşılması görevi yeni Genel Müdürlüğün oldu.” dedi.

   
Hizmete ilişkin bölümlerinde önemli düzenlemelerin
olduğunu anlatan Dr. Ünal Hülür, Bakanlığın her türden sağlık bilgisini toplayabileceğini, bu bilgileri ilgilileri ile ilgisi kadar paylaşabileceği yönündeki düzenlemeyi anlatarak “özel sektör de dahil tüm kurum ve kuruluşlar istihdam edeceği personeli ve personel hareketleri Bakanlığa bildirmekle yükümlü olacak. Bu uygulama daha önce de vardı ancak artık, Sağlık Kurulları Yönetim Sistemi adını verdiğimiz personel hareketi ve malzeme hareketini kontrol eden yazılım aracılığı ile takipleri yapılacak. Bu sistemden çıktısı ya da girişi olmadan hiçbir kurum personelin başlangıcını ya da ayrılışını yapamayacak.” diye konuştu.

    Sağlık- NET entegrasyonu ile ilgili olarak tüm HBYS firmalarının standardı sağladığını ve entegre olduğunu belirten Hülür, bu konuda farkındalığın oluştuğunu, minimum veri setlerine veri paketlerinin bütünüyle gönderilmesi sağlanırsa, aile hekimliğinde olduğu gibi hastanelerden gelen verileri de bir arada ortak veritabanında buluşturarak, hem 1.basamaktan hem de 2. Basamaktan vatandaşların sağlık verilerine ulaşabilen ender ülkelerden olunacağını söyledi.

    Aile hekimliği ile ilgili olarak, vatandaşın
TC kimlik No’su ile hangi aile hekiminden, hangi hizmetin alındığını, hangi reçetelerin yazıldığını, hangi izlemlerin alındığına ulaşabildiklerini ve Van ili için pilot uygulama yaptıklarını belirten Hülür, Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) ile ilgili bilgiler de verdi;” MHRS’de 69 İl’de hizmet vermekteydik bu sayıya 12 il daha ekleyeceğiz. Reklam yapmadığımız halde sistemdeki sonuçlanan randevu sayısı 54 bine ulaştı. 2 ilimizde eş zamanlı olarak web üzerinden de randevu almaya başladık. MHRS, 3 bin-5 bin operatörün istihdam edileceği sosyal bir proje haline geldi” dedi.


    Açılış konuşmalarının ardından bilişimde proje yönetimine ışık tutan, uzay yarışının komik analizini yaparak proje yönetimine yönelik dersler çıkaran sunumu ile Hacettepe Üniversitesi Radyoloji AD öğretim Üyesi Prof. Dr. Üstün Aydıngöz Kongre katılımcılarının büyük beğenisini kazandı.

    Sağlık Bilişimi ve Mevzuat konusundaki görüşlerin sunulduğu ve sağlık alanında hizmet sunan firma temsilcilerinin, hastane yöneticilerinin ve KİK uzmanının katıldığı paneli KİK Başkan Yardımcısı Oğuz Çalık yönetti.


   

    Sağlık Bakanlığı yetkililerinin Türkiye’de e-Sağlık uygulamalarını anlattığı panelin ardından, yöneticiliğini Sağlık Bakanlığı İdari Mali İşler Daire Başkanı Dr. Ünal Hülür’ün yaptığı, Sağlık Bakanlığı’ndan Dr. Mahir ülgü, Dr. Sinan Korukluoğlu’nun da katıldığı Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) konulu panelde, özel sektör temsilcileri ve Bakanlık yetkilileri tarafından HBYS’de karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri anlatıldı. Bu panelde Tıp Bilişimi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcımız Cüneyt İnce konuşmacı olarak yer aldı.

    Yöneticiliğini Dr. Cenk Tezcan’ın yaptığı Sağlıkta Mobilite ve Telesağlık konulu panellerde sağlık alanında hizmet üreten firmalar mobil çözümlerini ve mobilitenin Türkiye’deki yeri ve gelecek vizyonu hakkındaki fikirlerini paylaştılar. Bu panelde Sistem Yöneticimiz Yusuf Arslantürk konuşmacı olarak yer aldı.

    Moderatörlüğünü Dokuz Eylül üniversitesi Tıp Fak. AD Başkanı Prof. Dr. Oğuz Dicle’nin yaptığı Sosyal Medya ve Sağlık konulu oturumda sağlık alanında sosyal medyanın kullanımı, olumlu ve olumsuz yönleri, sosyal medyanın bugünü ve geleceği konuşuldu.

    Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Osman Saka’nın yaptığı panelde TÜBİTAK uzmanları Burcu Sayın ve Hüseyin Metin yanı sıra üniversite ve özel sektör temsilcileri proje hazırlama ile ilgili bilgi ve deneyimlerini aktardılar.

    Yöneticiliğini Hakan Gülkesen’in yaptığı Sağlık Bilişiminde Alt Yapı Panelinde ise bulut bilişim, güvenlik, kablosuz ağlar ve MEDULA altyapısı ele alındı

    Misafir konuşmacı Charles Scatchard dünyadaki e-sağlık uygulamalarını anlatırken, dört oturumda yirminin üzerinde sözlü bildiri sunuldu.
 
<< Geri
Bize Ulaşın Kişisel Verilerin Korunması