Türkiye'de iki yılda bir yapılan Ulusal Sağlık Kurultayı'nın üçüncüsü 20-24 Ekim 2010 tarihinde Belek Antalya'da yapıldı.

Yaklaşık 2000 sağlık yöneticisinin bir araya geldiği 3. Ulusal Sağlık Kurultayı başarı ile tamamlandı.


FONET Bilgi Teknolojileri'ın Gümüş Sponsor olarak yer aldığı 3. Ulusal Sağlık Kurultayı, başlıca şu konuları tartışmıştır.

• Hastane Birlikleri Tasarısının değerlendirilmesi
• Kamu ihale mevzuatı ve uygulama sorunları ile ilgili konular
•Yeni yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliğinin değerlendirilmesi
• Yeni Hemşirelik kanunu ile ilgili görüşler ve uygulama problemleri ve ebelerin durumunun değerlendirilmesi.
• Sağlık Hukuku ile ilgili sorunları
• Ek Ödeme ve Döner Sermaye Uygulamaları
• Tam Gün Yasası Uygulamalarında İlk Değerlendirmeler
• 2010 SUT ile ilgili Değerlendirme ve Öneriler
• Özel Sağlık Kuruluşlarının Dünü Bugünü ve Geleceği
• Tıbbi Tedarikçilerin sorunları
• Üniversite Hastanelerinin Sorunları ve Tam gün Yasasına Bakış.
• Sağlık kuruluşlarında İdari ve Mali Yönetim uygulama ve sorunların tartışılması.
• Özel sağlık sigortası ve mesleki sorumluluk sigortası,
• Sağlık hizmetlerinde uluslar arası ilişkiler ve rekabet şartlarının değerlendirilmesi.

SAYED Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurultay Başkanı Prof. Dr. Metin DOĞAN, Kurultay "Teşekkür" değerlendirmesinde; "SAYED 2010; 3. Ulusal Sağlık Kurultayı’nda kaliteli ve hakkaniyetli, kolay ulaşılabilir bir sağlık hizmeti sunmak için canla başla çalışan sağlık yöneticileri uygulamada karşılaştıkları sorunları, çözümün taraflarıyla birlikte bütün yönleriyle müzakere edip hızla gelişen sağlık sistemlerindeki sorunlara çözüm önerisi getirme şansı buldular.

Katılım beklentilerimizin üzerinde oldu.

3. Ulusal Sağlık Kurultayı'na katılım ve ilginin beklentilerimizin üzerinde olması bizleri onurlandırmıştır.

Konuşmalarıyla bizleri aydınlatan değerli konuşmacılara ve katılımcılara, bu kongrenin yükünü taşıyan SAYED Yönetim kurulu üyelerine ve medikal firmalara ve katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum.

Hedefimiz Türk insanının hak ettiğini elde etmesidir." dedi.

FONET Bilgi Teknolojileri her yıl bu tip etkinliklerde ki katılımlarını gittikçe güçlendirmekte ve etkili kongre, kurultay süreçlerinin yaşanması noktasında firma olarak üstüne düşeni yapmaktadır.

http://www.sayedkurultayi.org
 
<< Geri
Bize Ulaşın Kişisel Verilerin Korunması