Ankara, İstanbul, Şanlıurfa
+90 312 438 5919
fonet@fonetyazilim.com

FONET Akademi

Fonet çalışanlarının; teknik ve iletişim becerilerinin geliştirilmesini, güncel mevzuatlar ve teknolojiler hakkında iç ve dış kaynaklar ile eğitimler düzenleyerek nitelik ve hizmet kalitesinin artırılmasını amaç edinen Fonet Akademi 2017 yılının Kasım ayında faaliyete geçti. Teorik ve pratik eğitimlerden geçen çalışanlarımızın sektörde uzmanlaşma yolunda hızlı ilerlemesi sağlanarak gelişime ve öğrenmeye açık sorumluluk sahibi, işlerini iyi yapan çalışanlar olarak yetişmeleri hedeflenmektedir.

Fonet Akademi; şirket içinden ve dışından gelen eğitim taleplerinin değerlendirilmesini, eğitim planlarının yapılmasını ve uygulamalarının gerçekleşmesini kapsamaktadır. Fonet Akademi tarafından verilen eğitimler hizmet ifasında görev alan saha personeli ve tüm şirket birimlerinde çalışan personeller ile hizmet verdiğimiz hastanelerde çalışan başta doktor ve hemşireler olmak üzere diğer idari ve teknik personelleri de içine almaktadır.

Fonet Akademi’de eğitimler teorik ve pratik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Teorik eğitimin verilmesi ile başlayan süreç, pratik eğitimin de verilmesiyle tamamlanmaktadır. İşe yeni alınan personellerin teorik ve pratik eğitim planları oluşturulurken almaları gereken eğitimlerin konuları katılımcıların sayıları baz alınarak tespit edilir, çizelgeleri ve seviyelendirilmiş eğitim planları ile eğitimler sonucunda eğitmen ve katılımcıların değerlendirileceği formlar oluşturularak hem verilen eğitimin performansı hem de çalışanların performansı ölçülür. 2017 yılı içerisinde işe yeni alınan 10 çalışan için 1. Eğitim sınıfı, ardından işe yeni alınan 7 çalışan için 2. Eğitim sınıfı da oluşturularak eğitimler başarı ile sonuçlandırıldı.

Hizmet verilen hastanelerde çalışan başta doktor ve hemşireler olmak üzere diğer idari ve teknik personele uygulanan eğitimlerde içerik ve kullanıcı rollerine göre planlamalar yapılmaktadır. Katılımcı sayıları belirlenerek rollerine göre tanımlanan kullanıcı grupları ile toplu eğitimler verilmektedir. Hazırlanan Pratik Laboratuvarlarında hastane büyüklüğüne göre kurdurulan bilgisayarlarda bire bir eğitimler verilerek eğitimler tamamlanmaktadır. 61 saat süren teorik eğitim 569 kişinin, 42 saat süren pratik eğitim 356 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.