Ankara, İstanbul, Şanlıurfa
+90 312 438 5919
fonet@fonetyazilim.com

FONET Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri

Ülkemizde birçok Sağlık Kurumu, Fonet’in çözümleriyle çalışmaktadır. FONET HBYS; Kamu Hastaneleri ve Özel Sağlık kurumlarının ihtiyacı olan idari, tıbbi ve finansal bilgi entegrasyonunu sunan; organizasyon etkinliğini arttıran, bu sayede kolay yönetilebilir bilgi bütünlüğü oluşturan bilgi sistemidir.

FONET HBYS, yüksek teknolojisi, güvenilir, esnek, yönetilebilir, hızlı ve kolay kullanımlı yapısı ile kurumunuzun tüm bilgi sistemi ihtiyaçlarını karşılar.

FONET HBYS;
Ara yüzlerindeki esnekliği, sadeliği ve anlaşılabilir yapısı sayesinde kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

Microsoft. Net, Oracle Veritabanı ve Web Teknolojileri ile N- katmanlı olarak geliştirilmiştir. Modüler altyapısı sayesinde değişen kullanıcı ihtiyaçlarına çok kısa sürede cevap verebilmektedir.

İş kuralları ile güçlendirilmiş Veri giriş alanlarıyla kullanıcıların eksik veya yanlış bilgi girişi yapmalarını engellemektedir.

Otomatik yedek alma özelliği sayesinde, verilerinizin her türlü sistem sorunu, yangın, sel gibi olağanüstü durumlara karşı güvende olmasını sağlamaktadır.

Telefon çağrı merkezi, SMS, Internet, Kiosk, IVR randevu sistemleri ile çalışmaktadır.

Radyolojik Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemleri (PACS) bulunmaktadır.
Alınan tüm raporlar, gruplanabilmekte, rapor çıktıları kullanıcı tarafından tasarlanabilmekte, dış ortamlara (Word, Excel, PDF, HTML vb..) veri aktarılabilmekte ve istenen rapor grafiksel olarak da görüntülenebilmektedir.

SMS teknolojisi etkin biçimde kullanılarak, yönetici istatistik özetleri belirtilen kişilerin cep telefonlarına SMS ile bildirilmektedir, ayrıca sistem üzerindeki anormal durumlarda da sistem sorumlusu SMS ile uyarılabilmektedir.

Web teknolojileri kullanılarak, tetkik sonuçları görüntülenebilmekte ve raporlama yapılabilmektedir.

HL7 desteği sayesinde, diğer veritabanlarıyla veri alışverişi yapılabilmektedir.

H2H( Hospital To Hospital) sistemi ile diğer sağlık kurumları arasında hasta kayıt transferi,bilgi paylaşımı ve iletişim kurabilmektedir.

Gerek kurum içi, gerekse kurum dışındaki sistemler (Medula, Sağlık-NET,Tele Tıp,MHRS vb..) ile tam entegrasyon sağlamaktadır.

XML teknolojisi ile masaüstü uygulamasının sağladığı hız, güven ve pratik klanlımdan hiçbir ödün vermeden, internet üzerinden web uygulaması gibi çalışabilmektedir.

FONET HBYS ‘ yi Öne Çıkaran Özellikler

 • Esnek, sade ve anlaşılabilir yapısı sayesinde kolay kullanım sağlar.
 • Microsoft. Net ve Oracle 11g ile teknolojide öncüdür.
 • Güçlü yazılım altyapısı ile değişen ihtiyaçlara hızla cevap verir.
 • İş kuralları ile güçlendirilmiş veri giriş alanlarıyla kullanıcıların eksik-yanlış bilgi girişi yapmalarını engeller.
 • Bilgi sistemindeki her türlü veri için istatistik ve raporlama sağlar.
 • Yönetici istatistikleri ile karar destek birimlerini yönlendirir.
 • Telefon çağrı merkezi, SMS, Internet, Kiosk, IVR randevu sistemlerine sahiptir.
 • Radyolojik Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemleri (PACS) ile bütünleşik yapıda çalışır.
 • Teknolojik ürünler kullanarak hastanenizin görüntüsünü değiştirir.
 • Hastanelere göre yapılmış kurgusu ve iş akış yönetimi ile kırtasiye kullanımınızı minimize eder.
 • Güvenlik sistemleri ile hastanenizdeki kayıp ve kaçakları önler.
 • Gsm teknolojisinin tüm imkanlarını etkin bir biçimde kullanır.
 • Veri standartlarını (HL7, XML vb..) destekler.
 • H2H (Hospital To Hospital) sistemi ile diğer sağlık kurumları ile entegre çalışılabilmesini sağlar.
 • Kurum dışı sistemler (Medula,Sağlık-Net,TeleTıp,Mhrs gibi) ile tam uyumludur..
 • N-tier mimarisi ve XML web servis teknolojisi ile masaüstü uygulamasının sağladığı hız, güven ve pratik kullanımdan hiçbir ödün vermeden, internet üzerinden web uygulaması gibi çalışabilir.
 • Tablet ve PDA uygulamaları ile mobilite sağlar.

Tıbbi Modüller

Danışma Modülü
Hasta Kayıt / Kabul Modülü
Poliklinik Modülü
Hasta Yatış, Servis Hasta Takip ve Çıkış İşlemleri Modülü
Eczane Modülü
Laboratuar Bilgi Sistemleri (LIS)
Radyoloji Bilgi Sistemi (RIS)
Hemşirelik Bilgi Sistemi Modülü
Ameliyathane Modülü
Ağız ve Diş Sağlığı Modülü
Hemodiyaliz Modülü
Sağlık Kurulu Modülü
Kan Merkezi Modülü
Diyet Modülü
VTYS Modülü
Organ ve Doku Bağış Modülü
Yetkilendirme Modülü
Sağlık-NET Modülü

İdari ve Mali Modüller

Vezne Modülü
Satın Alma Bilgi Yönetim Sistemi Modülü
Ambar Stok ve Demirbaş İşlemleri Modülü
Döner Sermaye ve Muhasebe Modülü
Fatura ve Finans İşlemleri Modülü
Personel Sicil ve Maaş İşlemleri Modülü
İstatistik ve Raporlama İşlemleri Modülü
Tıbbi Kayıt ve Arşiv Modülü
Cihaz Takip Modülü
SMS Bilgi İletim Modülü
Kalite Yönetim Modülü
Evrak Takip Modülü
Teknik Servis Yönetim Modülü